دفاتر فروش الـــو تهران در منطقه 2 مخابراتی

.

الو تهران مدیریت:دکتر سبحان مسعودی

آدرس:تهران خیابان آفریقای جنوبی ، پایین تر از چهار راه جهان کودک ،نرسیده به میدان آرژانتین-بانک حکمت ایرانیان،کوچه حکمت پلاک 2-واحد یک


تلفن:96869686

داخلی 126 خانم یونسی