.سئوالات متداول :

1- الوتهران چیست ؟

ما ارائه کننده سرویس تلفن ثابت میباشیم،با این تفاوت که هزینه مکالمات این تلفن ثابت 70 درصد ارزانتر از تلفن های ثابت موجود میباشد.بستر این تلفن IP می باشد، بدین معنا که پیش نیاز دریافت این سرویس در اختیار داشتن اینترنت پر سرعت )WIMAX,ADSL,Wireless)میباشد.همچنین ،این تلفن قابلیت های ویژه و سرویسهای ارزش افزوده دیگری نیز دارد.مکالمات در الو تهران به صورت بسته ای ارائه میشود که متقاضی با توجه به نیاز خود بسته مورد نظر خود را انتخاب می نماید و مکالمات در هر بسته تا 70 درصد ارزانتر میباشد.

2- منظور از بسته های الوتهران چیست؟

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

© 2011 Alotehran.com