دفاتر فروش

الو تهران مدیریت:دکتر سبحان مسعودی

آدرس:تهران خیابان آفریقای جنوبی ، پایین تر از چهار راه جهان کودک ،نرسیده به میدان آرژانتین-بانک حکمت ایرانیان،کوچه حکمت پلاک 2-واحد یک


تلفن:96869686

داخلی 126 خانم یونسی

برای اخذ نمایندگی فروش تلفن های ثابت الو تهران می توانید با شرکت معین ارتباطات پاسارگاد تماس حاصل نمایید.
تلفن:9686102   -  96861024 -  88641258 الی 60